Kirikuhoone tarandite seisukorra hindamine

EELK Otepää Maarja koguduse kirikuhoone seisukord on halvenemas. Kõige suuremad murekohad on hoone siseste puitkonstruktsioonidega ning altari poolse otsaseina vajumisega. Selleks, et restaureerimine ette võtta oleks kõigepealt vaja ehitusinseneridel/spetsialistidel hoone tarandid üle vaadata ning anda hoone seiskorra kohta hinnang.

Oleme võtnud hinnapakkumise Otepää kiriku tarandite seisukorra kaardistamise ning lahendusettepanekute koostamise teenuse osutamiseks.

Selle teenuse raames teostatakse alljärgnevad tööd:

1. Otepää kiriku tarandite seisukorra kaardistamine.
2. Tõstukid löövide lagede ülevaatuseks ning katuse ja sadeveesüsteemi kontrolliks.
3. Kahjustatud puidu segmentide mükoloogiline analüüs 2 proovi (lagi ja põrand).
4. Maakivist välikäimla veeühenduse eskiislahenduse koostamine.
5. Maakivist välikäimla mõõdistusprojekti koostamine.
6. Parendustööde ehitusmaksumuse hinnang.

Vajaminev summa on 14 910.- eurot. Iga annetus on olulise tähtsusega.

Oma panuse saad anda meie SEB arvelduskontole:

EE351010202008006001

EELK OTEPÄÄ MAARJA KOGUDUS